Friday, June 20, 2008

latih tubi 08
أجب عن جميع الأسئلة.


نظمت العرب الشعر تعبيرا عن :
أ أعمالهم
ب شريعتهم
ج عواطفهم
د سلوكـهم

الأمور الآتية من مؤثرات الشعر إلا :
أ إنتقاء التعبير المثير
ب التزام لوازم في آخر كل قالب
ج جعل الشعر وسيلة لكسب الرزق
د وضع التعبير في قالب موسيقي هزاز

ما يأتي من أسباب وضع علم العروض إلا :
أ لضبط القوالب الموسيقية وحصرها
ب بيان ما يجوز أن يدخل أجزاء القوالب من تحوير
ج بيان ما يلتزم في أواخر أبيات القصيدة من لوازم
د بيان ما يمتنع من تحوير لأنه يخل ويخدش به أذن الشاعر المطبوع

وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي علم العروض لـ :
أ انتقاء التعبير المثير
ب التعبير عن عواطفه
ج ضبط القوالب الموسيقية
د بيان ما يلتزم في أواخر الأبيات

الخليل بن أحمد الفراهيدي من قبيلة :
أ الأزد التركية
ب الأزد اليمنية
ج الأزد السعودية
د الأزد المصرية

ما تركب من ثلاث حركات وسكون يسمى :
أ وتد مفروق
ب وتد مجموع
ج فاصلة كبرى
د فاصلة صغرى

ما تركب من أربع حركات وسكون يسمى :
أ وتد مفروق
ب وتد مجموع
ج فاصلة كبرى
د فاصلة صغرى

ما تركب من حركة وسكون يسمى :
أ وتد مفروق
ب سبب خفيف
ج فاصلة كبرى
د فاصلة صغرى

تتكون التفعيلة من :
أ الكلمات
ب السكنات
ج الحركات
د الوحدات الصوتية

تتركب تفعيلة "مستفع لن" من :
أ سببين خفيفين ووتد مجموع
ب سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف
ج سبب خفيف ووتد مفروق ووتد مجموع
د سبب خفيف وفاصلة كبرى

قال الحطيئة:
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا * وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا
الكتابة العروضية الصحيحة لهذا البيت هي :
أ ألائك قوم إن بنو أحسنو لبنا * وإن عهدو أوفو وإن عققدو شددو
ب ألائكا قوم إن بنو أحسنو لبنا * وإن عاهدو أوفو وإن عقدو شددو
ج ألئك قومن إن بنو أحسن لبنا * وإن عاهدو أوفو وإن عقدوا شددو
د ألائك قومن إن بنو أحسن لبنا * وإن عاهدو أوفو وإن عقدو شددو

البحر الذي تتكرر فيه تفعيلة واحدة هي :
أ الكامل
ب الخفيف
ج الطويل
د المنسرح

من البحور التي تتكرر فيها تفعيلتان هي :
أ الرجز
ب الوافر
ج البسيط
د المنسرح

تكون عروض الرجز المنهوك وضربه :
أ صحيحين
ب مقطوعين
ج موقوفين
د مكسوفين

يحدث " التشعيث " في بحر :
أ الرجز
ب الرمل
ج المديد
د الخفيف

كانت تفعيلات "مستفعلن مفعولات مستفعلن" وزنا لبحر :
أ المديد
ب البسيط
ج الخفيف
د المنسرح

أن تفعيلات " فاعلاتن فاعلن فاعلاتن " وزن لبحر :
أ المديد
ب البسيط
ج الخفيف
د المنسرح

الكسف في بحر المنسرح هو :
أ حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة
ب حذف وتد مجموع من آخر التفعيلة
ج حذف السابع الساكن من التفعيلة
د حذف الرابع الساكن من التفعيلة

الوقف في بحر المنسرح هو :
أ حذف السابع الساكن من التفعيلة
ب حذف الرابع الساكن من التفعيلة
ج تسكين السابع المتحرك من التفعيلة
د تسكين الرابع المتحرك من التفعيلة

حذف الثاني الساكن من التفعيلة يسمى :
أ الطي
ب الخبن
ج الحذف
د الإضمار

حذف الرابع الساكن من التفعيلة يسمى :
أ الطي
ب الخبن
ج الحذو
د القبض

الحذو هو حذف ......... من آخر التفعيلة :
أ سبب خفيف
ب وتد مجموع
ج فاصلة كبرى
د فاصلة صغرى

الطي هو حذف ......... من التفعيلة :
أ الثاني الساكن
ب الثاني المتحرك
ج الرابع المتحرك
د الرابع الساكن

حذف وتد مجموع من آخر التفعيلة يسمى بـ :
أ الحذو
ب الطي
ج الحذف
د الكسف

الخطوات الصحيحة في التقطيع هي :
1- تكوين مجموعات متماثلة
2- تسجيل الحركات والسكنات
3- مقابلة الوزن الذي يدل على المجموعات
4- رمز السكنات بعلامة ( 0 ) والحركات بعلامة ( / )

أ 1 و 2 و3 و 4
ب 1 و 3 و2 و 4
ج 2 و 4 و1 و 3
د 4 و 1 و2 و 3

التقطيع المناسب لتفعيلة " مفعولات " هو :
أ /0/0 /00
ب /0/0/0/0
ج /0/0/0/
د /0/0/0

أضرب بحر الكامل التام هي :
أ صحيح ومقطوع
ب صحيح ومقطوع وأحذ
ج صحيح ومقطوع وأحذ مضمر
د صحيح ومقطوع وأحذ وأحذ مضمر

أضرب بحر الكامل المجزوء هي :
أ صحيح ومذال ومرفل
ب صحيح ومرفل
ج صحيح ومذال
د مذال ومرفل

قال ابن الرومي :
وإذا امرؤ مدح امرءا لنواله * وأطال فيه فقد أراد هجاءه
يسمى نوع ضرب هذا البيت هو :
أ أحذ
ب مضمر
ج مرفـل
د صحيح

قال أبو تمام :
وإذا أراد الله نشر فضيلة * طويت أتاح لها لسان حسود
نوع ضرب هذا البيت هو :
أ مقطوع
ب صحيح
ج مذال
د أحذ

قال أبو تمام :
وإذا أراد الله نشر فضيلة * طويت أتاح لها لسان حسود
نوع عروض هذا البيت هو :
أ مقطوعة
ب صحيحة
ج مذيلة
د حذاء
قال أبو تمام :
وإذا أراد الله نشر فضيلة * طويت أتاح لها لسان حسود
تفعيلة عروض هذا البيت هي :
أ متفاعلان
ب متفاعلن
ج متفاعل
د متفعل

قال أبو تمام :
وإذا أراد الله نشر فضيلة * طويت أتاح لها لسان حسود
تفعيلة ضرب هذا البيت هي :
أ متفاعلان
ب متفاعلن
ج متفاعل
د متفعل

قال الجمحي :
عقم النساء فلم يلدن شبيهه * إن النساء بمثله عقم
حدث في عروض هذا البيت :
أ الحذذ
ب القطع
ج الإضمار
د الحذذ والإضمار

قال الجمحي :
عقم النساء فلم يلدن شبيهه * إن النساء بمثله عقم
حدث في ضرب هذا البيت :
أ الحذذ
ب القطع
ج الإضمار
د الحذذ والإضمار

قال شاعر :
قد شمرت عن ساقها فشدوا
وجدت الحرب بكم فجدوا
ما نوع هذا الرجز ؟
أ المنـهوك
ب المشطور
ج المجزوء
د التام

قال شاعر :
قد شمرت عن ساقها فشدوا
ما تفعيلة عروض وضرب هذا البيت ؟
أ مستفعلن
ب مستعلن
ج متفاعل
د متفعل

قال شاعر :
يا ليتني فيها جزع
أخـب فيها وأضع
هذا الرجز يسمى بـ :
أ التام
ب المجزوء
ج المنهوك
د المشطور

يدور ضرب بحر الطويل بين :
أ الصحة والحذف
ب الصحة والقبض
ج الصحة والقطع والقبض
د الصحة والقبض والحذف
قال بشار :
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى * ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
نوع عروض هذا البيت هو :
أ صحيحة
ب مقبوضة
ج مقطوعة
د مخبونة

قال بشار :
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى * ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
نوع ضرب هذا البيت هو :
أ صحيح
ب مقبوض
ج مخبون
د مقطوع

يجيء ضرب بحر البسيط التام :
أ مخبونا ومقطوعا
ب مخبونا ومقبوضا
ج مقطوعا ومقبوضا
د مقطوعا ومحذوفا

قال شاعر :
سيروا معا إنما ميعادكم * يوم الثلاثاء ببطن الوادي
عروض البيت السابق هي :
أ صحيحة
ب مقطوعة
ج مخبونة
د محذوفة

قال شاعر :
سيروا معا إنما ميعادكم * يوم الثلاثاء ببطن الوادي
ضرب البيت السابق هو :
أ صحيح
ب مقطوع
ج مخبون
د محذوف

المخلع هو إجتماع بين :
أ القطع والحذف
ب الحذف والخبن
ج القطع والخبن
د الخبن والطي

الإضمار هو :
أ حذف الثاني الساكن
ب حذف الرابع المتحرك
ج تسكين الثاني المتحرك
د تسكين الرابع المتحرك

الحرف الناشئ نتيجة إشباع المجرى تسمى :
أ الروي
ب الردف
ج الوصل
د الخروج

" قد يتحرك روي البيت وقد يسكن "
تتحدث هذه العبارة عن :
أ حركات القافية
ب حروف القافية
ج عيوب القافية
د نوع القافية

قال شاعر :
كأن سيوفنا منا ومنهم * مخاريق بأيدي لاعبينا
تسمى حركة الباء في البيت السابق بـ :
أ الحذو
ب المجرى
ج التوجيه
د الردف

قال شاعر :
كأن سيوفنا منا ومنهم * مخاريق بأيدي لاعبينا
تسمى حركة النون في البيت السابق بـ :
أ الحذو
ب المجرى
ج التوجيه
د الردف

قال شاعر :
كأن سيوفنا منا ومنهم * مخاريق بأيدي لاعبينا
تسمى الياء في البيت السابق بـ :
أ الروي
ب الردف
ج الدخيل
د الوصل

قال شاعر :
كأن سيوفنا منا ومنهم * مخاريق بأيدي لاعبينا
تتكون قافية البيت السابق من :
أ كلمتين
ب بعض كلمة
ج كلمة واحدة
د كلمة وبعض


ما لا يكـون رويــا

أ – الألـف

قال شاعر :
من أطاق التماس شيء غلابـا * واغتصابا لم يلتمســه سؤالا
لا تكون الألف رويا في البيت السابق لأنها :
أ بدلا من تنوين المنصوب
ب لاحقة لضمير غائبة
ج دالة على التثنية
د حرف إطلاق

قال شاعر :
ما زلت في حمد الفراش وذمـــة * حتى لقيت به الفراش الأوثرا
لا تكون الألف رويا في البيت السابق لأنها :
أ بدلا من تنوين المنصوب
ب لاحقة لضمير غائبة
ج دالة على التثنية
د حرف إطلاق

قال شاعر :
كـل غــاد لحــاجة يتمنى * أن يكون الغضنفر الرئبالا
لا تكون الألف رويا في البيت السابق لأنها :
أ بدلا من تنوين المنصوب
ب لاحقة لضمير غائبة
ج دالة على التثنية
د حرف إطلاق

قال شاعر :
يا عدو القـيد لـم يلمح له * شبحا في خــطة إلا أباها
لا تكون الألف رويا في البيت السابق لأنها :
أ بدلا من تنوين المنصوب
ب لاحقة لضمير غائبة
ج دالة على التثنية
د حرف إطلاق

قال شاعر :
لا يضق ذرعك بالقيد الذي * حز في سوق الأوالي وبراها
لا تكون الألف رويا في البيت السابق لأنها :
أ بدلا من تنوين المنصوب
ب لاحقة لضمير غائبة
ج دالة على التثنية
د حرف إطلاق

قال شاعر :
وقع الرسـل عليه والتوت * أرجل الأحرار فيه فعفاها
لا تكون الألف رويا في البيت السابق لأنها :
أ بدلا من تنوين المنصوب
ب لاحقة لضمير غائبة
ج دالة على التثنية
د حرف إطلاق

قال شاعر :
فقالت صدقت ولــكـــنـما * أردت أعـــرفها من أنا
لا تكون الألف رويا في البيت السابق لأنها :
أ بدلا من تنوين المنصوب
ب بيانا لحركة بناء
ج دالة على التثنية
د حرف إطلاق

ب : الـواو
قال شاعر :
وكم ذنب مـولـــده دلال * وكم بعد مولـــده اقتـراب
لا تكون الواو في البيت السابق رويا لأنها :
أ حرف إطلاق
ب حرف زائدة
ج ضمير جماعة لاحق للفعل
د مد لاحق للضمير الدال على الجمع

قال شاعر :
وجـرم جـره ســفهاء قــــوم * وحل بغير جارمه العقاب
لا تكون الواو في البيت السابق رويا لأنها :
أ حرف إطلاق
ب حرف زائدة
ج ضمير جماعة لاحق للفعل
د مد لاحق للضمير الدال على الجمع

قال شاعر :
بني سورية اطرحوا الأماني * وألقوا عنكم الأحلام ألقوا
لا تكون الواو في البيت السابق رويا لأنها :
أ حرف إطلاق
ب حرف زائدة
ج ضمير جماعة لاحق للفعل
د مد لاحق للضمير الدال على الجمع

قال شاعر :
بلاد مــات فتيتها لتحيا * وزالوا دون قومهم ليبقوا
لا تكون الواو في البيت السابق رويا لأنها :
أ حرف إطلاق
ب حرف زائدة
ج ضمير جماعة لاحق للفعل
د مد لاحق للضمير الدال على الجمع

قال شاعر :
ذا ترحـلت عن قـوم وقـد قـدروا * ألا تفارقهم، فالراحلون هموا
لا تكون الواو في البيت السابق رويا لأنها :
أ حرف إطلاق
ب حرف زائدة
ج ضمير جماعة لاحق للفعل
د مد لاحق للضمير الدال على الجمع

الياء
قال شاعر :
يا رب أمرك في الممالك نافذ * والحكم حكمك في الدم المسفوك
لا تكون الياء في البيت السابق لأنها :
أ حرف إطلاق
ب ضمير للتكلم
ج علامة النصب
د مد لاحق للضمير

قال شاعر :
إن شئت أحرقه وإن شئت احمه * هو لم يكن لسواك بالمملوك
لا تكون الياء في البيت السابق لأنها :
أ حرف إطلاق
ب ضمير للتكلم
ج علامة النصب
د مد لاحق للضمير

قال شاعر :
أنعت كلبا أهله من كده * قد سعدت جدودهم بجده
لا تكون الياء في البيت السابق لأنها :
أ حرف إطلاق
ب ضمير للتكلم
ج علامة النصب
د مد لاحق للضمير

قال شاعر :
وكـل خيـــر عندهم من عنـــده * يظل مولاه لـه كعــــبده
لا تكون الياء في البيت السابق لأنها :
أ حرف إطلاق
ب ضمير للتكلم
ج علامة النصب
د مد لاحق للضمير

قال شوقي :
وطني لو شغلت بالخلد عنه * نازعتني إليه في الخلد نفسي
لا تكون الياء في البيت السابق لأنها :
أ حرف إطلاق
ب ضمير للتكلم
ج علامة النصب
د مد لاحق للضمير

قال شوقي :
شهد الله لم يغب عن جفوني * شخصه ساعـــة ولــم يخل حســي
لا تكون الياء في البيت السابق لأنها :
أ حرف إطلاق
ب ضمير للتكلم
ج علامة النصب
د مد لاحق للضمير

قال ذو الأصبع العدواني :
ولا تقوت عيالي يوم مسغبة * ولا بنفسك في العزاء تكفيني
لا تكون الياء في البيت السابق لأنها :
أ حرف إطلاق
ب ضمير للتكلم
ج علامة النصب
د مد لاحق للضمير

د – الهـاء
قال أبو العلاء :
إذا ما السارحات نظرن فيــه * عجبن لما سرحن وما دهـنه
لا تكون الهاء في البيت السابق لأنها :
أ زائدة
ب هاء سكت
ج مبدلة من تاء التأنيث
د ضمير غيبة ساكنة لأجل الوقف

قال أبو العلاء :
عليك الســابغـات فإنهنه * يدافعن الصــوارم والأسنة
لا تكون الهاء في البيت السابق لأنها :
أ زائدة
ب هاء سكت
ج مبدلة من تاء التأنيث
د ضمير غيبة ساكنة لأجل الوقف

قال شوقي :
كلـما أن بالعراق جـــريح * لمس الشـرق جنبه في عمانه
لا تكون الهاء في البيت السابق لأنها :
أ زائدة
ب هاء سكت
ج مبدلة من تاء التأنيث
د ضمير غيبة ساكنة لأجل الوقف

قال شوقي :
وعلينا كما عليـكم حـديد * تتنزى الليوث في قضبانه
لا تكون الهاء في البيت السابق لأنها :
أ زائدة
ب هاء سكت
ج مبدلة من تاء التأنيث
د ضمير غيبة ساكنة لأجل الوقف

No comments: