Friday, May 23, 2008

khat arudhi

الخط العروضي والتقطيع : ما ينطق يعتبر والعكس

• والنفس كالطفل إن تهمله شب على * حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
• وننفس كططفل إن تهمله شبب على * حبب ررضاع وإن تفطمه ينفطمي
• /././/.، /.//.، /././/.، ///. * /././/.، ///.، /././/.، ///.
• وضيف عمرو وعمرو يسهران معا * عمرو لبطنته والضيف للجوع
• وضيف عمرن وعمرن يسهران معن * عمرن لبطنتهي وضضيف للجوعي
• //.//././/./././/.///. * /././/.///./././/././.
• أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا * وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا
• ألآئك قومن إن بنو أحسن لبنا * وإن عاهدو أوفو وإن عقدو شددو
• //.///./././/././/.//. * //././/./././/.///././.

أكتب الأبيات التالية خطا عروضيا ثم قطعها !

•1- أحدثه إذا غفل الرقيب * وأسأله الجواب فلا يجيب
•2- عرف الحبيب مكانه فتدلل * وقنعت منه بموعد فتعللا
•3- وما المرء إلا كالهلال وضوئه * يوافي تمام الشهر ثم يغيب
•4- أعز مكان في الدنا سرج سابح * وخير جليس في الزمان كتاب
•5- لا تحقرن صغيرا في مخاصمة * إن البعوضة تدمى مقلة الأسـد
•6- العشق كالموت يأتي لا مرد له * ما فيه للعاشـق المسـكين تدبير
• 7- إن هذا المكان شيء عجيب * تضحك الأرض من بكاء السمــاء

No comments: